We partner up with those sharing the same values as us, when it comes to commitment, performance and sustainability.

sustainable sourcing

Bij DHIST’L gaat bijzonder veel aandacht naar de grondstoffen. Naast een bewezen effectiviteit is een zorgvuldige ontginning en selectie van de actieve stoffen cruciaal. De meeste grondstoffen leggen een korte weg af, wat uiteraard goed is voor de ecologische voetafdruk. Sommige stoffen kan je echter enkel in andere continenten vinden. Maar ook dan staat duurzaamheid voorop.

 ...

Loading store locator from Stockist store locator...

Interested in joining a DHIST'L partnership? Connect with us and join the wave!